Diện tích sơn trong nhà

Diện tích sơn trong nhà = Diện tích mặt sàn x số tầng x hệ số sơn trong nhà

Trong đó:

Nếu nhà nhiều phòng ít cửa sổ, hệ số sơn: 4.5

Nếu nhà nhiều phòng ít cửa sổ, hệ số sơn: 4

Nếu nhà cấp 4 ít cửa, hệ số sơn: 3.5

Nếu nhà cấp 4 không có trần, hệ số sơn: 3

Lưu ý: Hệ số trên chỉ đúng khi tính tổng thể của một ngôi nhà, nhưng tính riêng lẻ cho từng phòng thì không còn chính xác nữa


Gọi Ngay: 0961226489